ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu lokalu mieszkalnego w terminie od 1.12.2013 - 30.09.2014 dla młodego doktora typu postdoc w ramach Zadania nr 5 – Rozwój nowych technik nauczania i stypendiów dla młodych doktorów informatyki  projektu Zintegrowany program rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu „Zaawansowane technologie dla rozwoju wysoko wykwalifikowanych kadr dla gospodarki”

ZAPYTANIE OFERTOWE - opracowanie 9 przedmiotów

Zapytanie ofertowe dotyczące opracowania 9 przedmiotów:
-
opracowania merytorycznego w ramach dostosowania przedmiotów do e-learningu jako Etap I,
- o
pracowania metodycznego pod kątem e-learningu jako Etap II,
- o
pracowania technicznego w ramach dostosowania przedmiotów do e-learningu jako Etap III