Zaloguj

ZAAWANSOWANE MATERIAŁY
I NANOTECHNOLOGIA W PRAKTYCE

Dwusemestralne studia podyplomowe
finansowane z EFS:

Studia skierowane do kadry akademickiej i pracowników jednostek naukowo-badawczych oraz absolwentów nauk z obszaru nanotechnologii, biotechnologii, biologii, fizyki, chemii, farmacji, nauk medycznych i obszarów pokrewnych.

E-LEARNING DLA POLSKIEJ SZKOŁY
-WDRAŻANIE, ZARZĄDZANIE, OBSŁUGA

 Dwusemestralne studia podyplomowe

 finansowane z EFS:

Absolwent studiów podyplomowych uzyska wiedzę i umiejętności, które umożliwią mu kompleksową obsługę instytucji edukacyjnych w zakresie wyboru odpowiednich rozwiązań e-learningowych, ich umiejętnego promowania i wdrażania, obsługi, doradztwa i szkoleń dla użytkowników w zakresie obsługi aplikacji e-learningowych i ich prawidłowego wykorzystania w procesie dydaktycznym.

 

 

PRZEMYSŁY KULTURY W POLITYCE ROZWOJU

MIAST I REGIONÓW

 Dwusemestralne studia podyplomowe

 finansowane z EFS:

Studia mają charakter doskonalący, są adresowane zarówno do osób pracujących w instytucjach administracji publicznej i w instytucjach kultury, jak również zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji związanych z szeroko pojętym zarządzaniem procesem rozwoju przemysłów kultury.

 

PRAWNO- EKONOMICZNE ASPEKTY

ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

 Dwusemestralne studia podyplomowe

 finansowane z EFS:

Celem głównym projektu jest wyposażenie absolwenta studiów podyplomowych w wiedzę i umiejętności wymagane na  stanowiskach menedżerskich średniego i wysokiego szczebla w przedsiębiorstwach sektora prywatnego i publicznego.

ROZWÓJ NOWYCH TECHNIK NAUCZANIA I STYPENDIA DLA MŁODYCH DOKTORÓW INFORMATYKI

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 4.3 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni w obszarach kluczowych w kontekście celów Strategii Europa 2020, ogłasza konkurs na stanowisko post-doc w roku akademickim 2013/2014 dla młodych doktorów informatyki. Stypendium jest dziesięciomiesięczne począwszy od października/listopada 2013.